Posiadanie zaświadczenia uprawniającego do takiej sprzedaży pozwala handlować miodem w domu, na miejskich targowiskach i na pszczelarskich imprezach. Dochody uzyskane ze sprzedaży własnego miodu nie są opodatkowane, a pszczelarz nie musi kupować kasy fiskalnej. Wystarczy, że w odpowiednio opisanym zeszycie będzie na bieżąco zapisywał ilość miodu sprzedaną anonimowemu klientowi.

Warto więc skorzystać z tych przywilejów i załatwić formalności uprawniające do nieopodatkowanej sprzedaży produktów pszczelich – zachęca do tego PZP. W ramach sprzedaży bezpośredniej pszczelarz może sprzedać każdą ilość miodu z własnej pasieki, a w ramach sprzedaży detalicznej z gospodarstwa do 2400 kg miodu rocznie (w zależności od posiadanej ilości rodzin pszczelich).

Trzeba pamiętać, aby złożyć stosowny wniosek do właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii na 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Ważne jest, aby jeszcze przygotować krótki opis procesu technologicznego pozyskiwanego miodu. Możliwe, że inspekcja posiada swoje gotowe druki. Niektóre organizacje pszczelarskie udostępniają je w internecie. Pozostaje dokonać jeszcze opłaty za wydanie decyzji oraz złożyć komplet dokumentów do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca prowadzenia działalności.

W razie wątpliwości co do kompletu dokumentacji – wniosek o wydanie zgody, dowód opłaty administracyjnej, opis procesu technologicznego, kopię książeczki zdrowia i zaświadczenia o braku przeciwwskazań, kopię nadanego numeru ARiMR – można zawsze zapytać w siedzibie Powiatowego Lekarza Weterynarii o wymaganych załącznikach do wniosku.

Szczególnie, że w różnych częściach kraju składana dokumentacja może się różnić od siebie – chociażby opis procesu może być wymagany na określonym szablonie. Wniosek o zgodę należy złożyć na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży bezpośredniej własnych produktów. Zgoda na sprzedaż dotyczy wyłącznie nieprzetworzonych produktów pszczelich tj. miód, pyłek, pierzga, mleczko pszczele, propolis wykorzystywanych w celach spożywczych.

Pszczelarz planujący prowadzić sprzedaż bezpośrednią powinien wiedzieć, że będzie musiał umieszczać swoje dane osobowe na oferowanym produkcie. Powinny to być: imię, nazwisko, adres prowadzenia działalności, numer sprzedaży bezpośredniej (po uzyskaniu zgody na sprzedaż).

Oprócz tego powinien pamiętać o takich informacjach jak: nazwa produktu, kraj pochodzenia, data przydatności do spożycia oraz masa netto produktu. Oznakowanie produktu powinno być wykonane w sposób czytelny. O ile przy pierwszej kontroli pszczelarz nie ma wszystkich danych do znakowania produktu (brak numeru sprzedaży bezpośredniej), to o tyle ta wiedza przyda mu się na początku sprzedaży.

 

Drogi Użytkowniku,

Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w tym artykule jest pomocna i inspirująca. Zapraszamy Cię do przetestowania e-booka:
„Poradnik Pszczelarski”

Link do książki w wersji elektronicznej (e-book PDF) dostępny jest do pobrania poniżej. Raz jeszcze gorąco zachęcamy Państwa do skorzystania z kursu pszczelarskiego.