Wierność gatunkowa – /lub kwiatowa/ – odwiedzanie przez robotnice jednego tylko gatunku rośliny, co ułatwia pracę zbieraczki i zwiększa skuteczność zapylania.