Kłąb – kuliste skupisko pszczół wokół matki tworzone w okresie zimy lub podczas rójki.