Rok w pasiece

Rok w pasiece, czyli praca pszczelarza

Okres zimowli

Myśląc o zimowli, należy najpierw poznać procesy, które w jej trakcie zachodzą. Klasyczna literatura podaje, że kłąb…