Gruczoł żuwaczkowy (GŻ) – położony u podstawy żuwaczek, występuje u samic. Gruczoł matki pszczelej (królowa) wydziela tzw. substancje mateczną, feromon integrujący rodzinę pszczelą.