Apiterapia – leczenie przy użyciu produktów pszczelich.